Masters at MultiMedia Education!
  • Certified
  • Certified
  • Certified
  • Certified
  • Certified

Ontvang tot € 1000,- opleidingsbudget via STAP!

Algemene voorwaarden

College of MultiMedia is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en hanteert de algemene voorwaarden van de NRTO.

Consumenten
Algemene voorwaarden voor consumenten
General Terms and Conditions for Consumers (English)

Zakelijke afnemers
Algemene voorwaarden zakelijke afnemers
General Terms and Conditions B2B (English)


Annulering vóór aanvang voor cursussen en opleidingen
CMM hanteert voor haar cursussen en opleidingen een soepelere annuleringsregeling dan de voorwaarden van de NRTO. Wanneer CMM minimaal 14 dagen voor de dag van de aanvang van de cursus of opleiding een schriftelijke annulering ontvangt dan is deze annulering kosteloos. Het betaalde lesgeld zal dan binnen 30 dagen worden gerestitueerd.

Klachtenprocedure
Download de Klachtenprocedure van CMM

Gedragscode
Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan de gedragscode. De beginselen in deze gedragscode zijn:

  • Zorgvuldigheidsbeginsel
  • Rechtszekerheidsbeginsel
  • Redelijkheidsbeginsel
  • Betrouwbaarheidsbeginsel
  • Kenbaarheidsbeginsel

De gehele gedragscode kunt u hier bekijken.

Geschillencommissie
Als NRTO-lid zijn wij ook aangesloten bij de Geschillencommissie. Er kan pas beroep op de Geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij de aanbieder is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie staan de Algemene Voorwaarden van het desbetreffende lid van de NRTO en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.

Op de website van de NRTO vindt u hierover uitgebreide informatie.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring zo optimaal mogelijk te maken.