Masters at MultiMedia Education!
 • Certified
 • Certified
 • Certified
 • Certified
 • Certified

Klassikale en online lessen mogelijk!

UX Design

Data & prijs »

De 6-daagse training UX Design biedt een stevige basis om jezelf als UX Designer te mogen bestempelen.

Na het afronden van deze uitgebreide training kun je projecten zoals websites en apps op gestructureerde en professionele manier aanpakken en UX Design processen begeleiden.

Deelnemers zijn met name enthousiast over de stevige theoretische basis, praktische oefeningen, aangereikte onderzoeksmethoden en beschikbaar gestelde tools.

Ze geven aan dat ze door de training binnen hun organisatie het vertrouwen hebben gekregen om als autoriteit UX Design processen te initiëren, versnellen en begeleiden en in staat zijn om hierbij bewuste en onderbouwde keuzes te maken.

Deze training gaat bewust níet of nauwelijks in op de tientallen zo niet honderden UX-tools van diverse ontwikkelaars. Hiervoor hebben wij specialistische (software)trainingen beschikbaar.

De training wordt verzorgd door een zeer ervaren trainer met Nielsen Norman Group certificering, die tevens Adobe Certified Instructor is.

Deze training wordt regelmatig vergoed door het UWV of Subsidie Culturele en Creatieve Sector. Neemt gerust contact op voor een offerte.

Onderwerpen

Introductie
Allereerst maak je kennis met de breedte van het vakgebied en hoe de nieuwe aanpak hiervan sterk verschilt met eerdere en gangbare media en werkwijzen.

 • Welkomstwoord, inleiding
 • De vele soorten “design”
 • Definities van UX Design
 • Verschillen t.o.v. CX en SD
 • Self-assessment, disciplines
 • Verschillen in media-tijdperken
 • Andere workflow bij UX Design
 • Jouw leidende/faciliterende rol
 • Leer het nieuwe jargon!
 • Gerelateerde functies

UX Design als proces
UX Design is een prachtig vakgebied, maar het kan niet bestaan zonder goede aansluiting bij andere professionals en teams, binnen en/of buiten een bedrijf. Dus is het belangrijk om te leren hoe je UX Design binnen een organisatie introduceert en positioneert, maar ook om concrete doelen te leren formuleren en als een proces in kaart te brengen.

 • UX en corporate/management
 • UX en engineers/developers
 • Doel formuleren/kwantificeren
 • Proces-voorbeelden UX Design
 • User Centered Design (Norman)
 • Double Diamond (en varianten)
 • Agile, Lean UX, Design Thinking

UX Research
UX Design zonder onderzoek is geen UX Design. Aan het begin van het proces zul je moeten onderzoeken waar het project om gaat (een update of een totaal nieuwe app, applicatie, website, of alle drie) en wie er allemaal belang bij heeft. Dat blijken namelijk niet alleen gebruikers, maar ook zogenaamde stakeholders en medewerkers. Maar ook gaandeweg moet je vinger aan de pols blijven houden en allerlei onderzoeken blijven doen.

 • Factoren voor een goede UX
 • Conflicterende doelstellingen
 • Gebruikersgedrag en -beleving
 • Meetbaarheid (bijv. met NPS)
 • Stakeholder-analyse en matrix
 • Uitdagingen met betrokkenen
 • Wat wil je, doe je, en zeg je?
 • Onderzoeksvragen en -doelen
 • Pain & Gain Maps opstellen
 • Verschillen in besluitvorming
 • Hoe ga je om met “bias”?
 • Van users naar personas
 • Van features naar user stories
 • Het nut van maps en journeys
 • Test vaak – test cyclisch!
 • Hoe voer je Usability-tests uit?
 • Taak- en vraagstelling bij test
 • 20+ onderzoeksmethoden
 • Aantallen testgebruikers
 • Resultaten vergaren/duiden

Workshops & Ranking
Naast het doen van onderzoek, moeten er ook ideeën bedacht worden en besluiten genomen worden. Hoe ga je daarin te werk? En dan liefst op een motiverende, constructieve en zelfs creatieve wijze.

Een uitgebreid en uiterst interactief onderwerp met de volgende hoofdlijnen:

 • Ruimte, restricties en regels
 • 20 workshop-typen (en méér)
 • Prioriteit stellen, onderhandelen
 • 10 ranking-methodes (en méér)

Informatie Architectuur
Het overgrote deel van alle apps en websites bestaat ook weer voor een groot deel uit gestructureerde informatie. Welke structuren zijn dat, welke labels en indexen zijn er nodig, is meta-data vereist? Het antwoord op al deze vragen is immers relevant voor het kunnen bepalen van een groot deel van de navigatie.

Aan de orde komen onder andere:

 • Het belang van een goede Informatie Architectuur
 • Inventarisatie en Gap Analysis
 • Vaststellen van een taxonomie
 • Wijzen van groeperen/sorteren
 • Het bepalen van goede labels
 • Informatie/navigatie-structuur
 • Poly Hierarchy, Term Rotation
 • Bijzonder geval: Facet-structuur
 • Voorbeelden van tools voor Informatie Architectuur
 • Meta-data en Keywords (tags)
 • Belang voor Search Optimization
 • Zoeken & vinden, opties en tips
 • Zoektermen, queries, visualisatie

Navigatie
Het lijkt eenvoudig, maar hoe leid je de gebruiker van A naar B, en naar C, D en Q en Z? Navigatie-elementen helpen om overzicht te bieden én de goede weg te vinden. Ze zijn er in vele soorten en maten.

Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

 • Opzet voor navigatie start bij Informatie Architectuur
 • Scent, Label, Signifier, Activator
 • Affordances en Constraints
 • 25+ typen navigatie-elementen
 • Tips voor keuze en plaatsing
 • Eisen voor toegankelijkheid
 • Wet van de IJssalon (grouping)
 • Tips voor opsommingen, lijsten
 • Checklist voor correcte labels
 • Navigatie voor touch-devices
 • Nieuwe en trendy interacties
 • Voorbeelden van spraak tot AR

Visueel fundament
Om UX Design projecten en processen optimaal te kunnen initiëren en begeleiden, dien je ook te beschikken over kennis en inzicht op het gebied van visueel ontwerp. In deze module worden onderwerpen als schetsen, wireframes, prototypes en deliverables voor de developers besproken.

En dat begint met… psychologie !

 • Design & Gestalt Principles
 • Nielsen’s Usability Heuristics
 • Wetten, regels, standaarden
 • Conventies, Pattern Libraries
 • UX/UI Style Guides & Guidelines
 • Omgaan met nieuwe ideeën
 • Apparaten en (vele) formaten
 • Responsive/Adaptive Design
 • Populaire layout-grids/stijlen
 • One-Pager, Cards, Masonry
 • Pas op voor Banner Blindness

Optionele onderwerpen
Naast bovenstaande modules kan de trainer, indien gewenst en er tijd over is, ingaan op onderwerpen als:

 • Frameworks en templates
 • Kleuren, thema’s, contrast
 • Tone-of-voice, en micro-copy
 • Tips voor tekst en typografie
 • Video en (micro)animatie
 • Advertentie (richtlijnen)
 • Formulieren (aanwijzingen)

Deze training gaat bewust níet of nauwelijks in op de tientallen zo niet honderden UX-tools van diverse ontwikkelaars. Hiervoor hebben wij specialistische (software)trainingen beschikbaar.

Deze training gaat bewust weinig in op de tientallen zo niet honderden UX-tools van diverse ontwikkelaars (zowel commercieel als open source).

Er is namelijk geen echte ‘standaard’ UX-software; bij veel bedrijven worden sterk wisselende tools gebruikt. Bovendien zijn er voor de meeste van die tools vaak prima (video) tutorials online beschikbaar.

De training legt zich juist toe op de achterliggende gedachten, de samenhang tussen alle onderwerpen en het interactief daarmee bezig zijn.

Doelgroep

Iedereen die aan de ontwikkeling, vormgeving en/of marketing van nieuwe media werkt, heeft baat bij deze training. Zowel de ontwerper die van oudsher in het grafische vak is opgegroeid, als de moderne marketeer die meer betrokken wil worden bij de creatie van digital media zoals websites en apps.

Doel

Na deze cursus ben je in staat om UX Design-projecten zoals het bedenken, ontwerpen en aanpassen van websites en apps (in je eentje of in een team) goed te begeleiden en uit te voeren.

Benodigde voorkennis

Voor deze cursus is géén specifieke voorkennis nodig. Uiteraard is het wel vereist dat je vertrouwd bent met het zelf gebruiken van websites en apps.

Lesmateriaal

De training biedt in 6 dagen een uitstekende basis, maar uiteraard is er veel ruimte voor verbreding èn verdieping. Daarom dat er tijdens de training veel wordt verwezen naar talloze vrij toegankelijke bronnen (publicaties online) en ontvang je ook een selectie gratis beschikbare PDFs en ebooks van derden.

Je krijgt ook een rijk geïllustreerde PDF van bijna 600 slides, die speciaal voor deze training is samengesteld. Daarin staan alle onderwerpen, termen, trefwoorden, kerngedachten, getoonde voorbeelden en ook veel verwijzingen naar waardevolle online bronnen.

Tot slot is er een viertal interessante boeken bij de training inbegrepen, die al vele decennia waardevol zijn voor UX en Design in het algemeen en User Research in het bijzonder. Twee zijn echte naslagwerken; twee zijn relevant vanwege het mogen gebruiken van de bijgeleverde hulpmiddelen.

UX Design boeken

Er staat voor iedere cursist een iMac ter beschikking, maar men kan ook een eigen laptop en/of tablet meenemen.

Certificering

Na de cursus krijgt je een certificaat van deelname. De cursus wordt gegeven door een door de Nielsen Norman Group gecertificeerde UX-expert en tevens Adobe Certified Expert & Instructor.

Data & prijs »
Direct inschrijven »

Interesse in de UX Design cursus?

Schrijf je dan meteen in!

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring zo optimaal mogelijk te maken.