Masters at MultiMedia Education!
 • Certified
 • Certified
 • Certified
 • Certified
 • Certified

Klassikale lessen weer beperkt mogelijk vanaf 1 maart

De 6-daagse training UX Design biedt een stevige basis om jezelf als UX Designer te mogen bestempelen. Na het afronden van deze uitgebreide training, kun je projecten zoals websites en apps op gestructureerde en professionele manier aanpakken.

User Experience Design is de naam voor een breed vakgebied, waarbij het er uiteindelijk om gaat dat de gebruiker een goed werkend product ervaart. De principes en werkwijzen daarvoor zijn van toepassing op diverse producten (van weegschaal tot parkeermeter).

Deze training spitst zich toe op projecten zoals websites en apps. Een brede en interactieve training, in het Nederlands!

De training UX Design wordt sinds begin 2019 verzorgd en deelnemers zijn met name enthousiast over de stevige theoretische basis, praktische oefeningen, aangereikte onderzoeksmethoden en beschikbaar gestelde tools. Zij geven aan dat ze hiermee binnen hun organisatie het vertrouwen hebben gekregen om als autoriteit UX Design processen te initiëren, versnellen en begeleiden en in staat zijn om hierbij bewuste en onderbouwde keuzes te maken.

De training wordt verzorgd door een zeer ervaren trainer met Nielsen Norman Group certificering, die tevens Adobe Certified Instructor is.

Deze training wordt regelmatig vergoed door het UWV of Subsidie Culturele en Creatieve Sector. Neemt gerust contact op voor een offerte.

Onderwerpen

Introductie
Allereerst maak je kennis met de breedte van het vakgebied en hoe de nieuwe aanpak hiervan sterk verschilt met eerdere en gangbare media en werkwijzen.

 • Welkomstwoord, inleiding
 • De vele soorten “design”
 • Definities van UX Design
 • Verschillen t.o.v. CX en SD
 • Self-assessment, disciplines
 • Verschillen in media-tijdperken
 • Andere workflow bij UX Design
 • Jouw leidende/faciliterende rol
 • Leer het nieuwe jargon!
 • Gerelateerde functies

UX Design als proces
UX Design is een prachtig vakgebied, maar het kan niet bestaan zonder goede aansluiting bij andere professionals en teams, binnen en/of buiten een bedrijf. Dus is het goed om te leren hoe je UX Design binnen een organisatie introduceert en positioneert, maar ook om concrete doelen te leren formuleren en als een proces in kaart te brengen.

 • UX en corporate/management
 • UX en engineers/developers
 • Doel formuleren/kwantificeren
 • Proces-voorbeelden UX Design
 • User Centered Design (Norman)
 • Double Diamond (en varianten)
 • Agile, Lean UX, Design Thinking

UX Research
UX Design zonder onderzoek is geen UX Design. Aan het begin van het proces zul je moeten onderzoeken waar het project om gaat (een update of een totaal nieuwe app, applicatie, website, of alle drie) en wie er allemaal belang bij heeft. Dat blijken namelijk niet alleen gebruikers, maar ook zogenaamde stakeholders en medewerkers. Maar ook gaandeweg moet je vinger aan de pols blijven houden en allerlei onderzoeken blijven doen.

 • Factoren voor een goede UX
 • Conflicterende doelstellingen
 • Gebruikersgedrag en -beleving
 • Meetbaarheid (bijv. met NPS)
 • Stakeholder-analyse en matrix
 • Uitdagingen met betrokkenen
 • Wat wil je, doe je, en zeg je?
 • Onderzoeksvragen en -doelen
 • Pain & Gain Maps opstellen
 • Verschillen in besluitvorming
 • Hoe ga je om met “bias”?
 • Van users naar personas
 • Van features naar user stories
 • Het nut van maps en journeys
 • Test vaak – test cyclisch!
 • Hoe voer je Usability-tests uit?
 • Taak- en vraagstelling bij test
 • 20+ onderzoeksmethoden
 • Aantallen testgebruikers
 • Resultaten vergaren/duiden

Workshops & Ranking
Naast het doen van onderzoek, moeten er ook ideeën bedacht worden en besluiten genomen worden. Hoe ga je daarin te werk? En dan liefst op een motiverende, constructieve en zelfs creatieve wijze.

Een uitgebreid en uiterst interactief onderwerp met de volgende hoofdlijnen:

 • Ruimte, restricties en regels
 • 20 workshop-typen (en méér)
 • Prioriteit stellen, onderhandelen
 • 10 ranking-methodes (en méér)

Informatie Architectuur
Het overgrote deel van alle apps en websites bestaat ook weer voor een groot deel uit gestructureerde informatie. Welke structuren zijn dat, welke labels en indexen zijn er nodig, is meta-data vereist? Het antwoord op al deze vragen is immers relevant voor het kunnen bepalen van een groot deel van de navigatie.

Aan de orde komen onder andere:

 • Het belang van een goede Informatie Architectuur
 • Inventarisatie en Gap Analysis
 • Vaststellen van een taxonomie
 • Wijzen van groeperen/sorteren
 • Het bepalen van goede labels
 • Informatie/navigatie-structuur
 • Poly Hierarchy, Term Rotation
 • Bijzonder geval: Facet-structuur
 • Voorbeelden van tools voor Informatie Architectuur
 • Meta-data en Keywords (tags)
 • Belang voor Search Optimization
 • Zoeken & vinden, opties en tips
 • Zoektermen, queries, visualisatie

Navigatie
Het lijkt eenvoudig, maar hoe leid je de gebruiker van A naar B, en naar C, D en Q en Z? Navigatie-elementen helpen om overzicht te bieden én de goede weg te vinden. Ze zijn er in vele soorten en maten.

Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

 • Opzet voor navigatie start bij Informatie Architectuur
 • Scent, Label, Signifier, Activator
 • Affordances en Constraints
 • 25+ typen navigatie-elementen
 • Tips voor keuze en plaatsing
 • Eisen voor toegankelijkheid
 • Wet van de IJssalon (grouping)
 • Tips voor opsommingen, lijsten
 • Checklist voor correcte labels
 • Navigatie voor touch-devices
 • Nieuwe en trendy interacties
 • Voorbeelden van spraak tot AR

Visueel ontwerp
We bewaren in deze training het lekkerste tot het laatste, maar vaak is er gedurende het proces van een UX-project al snel behoefte aan wat visueel ontwerp. Het wordt dus tijd om wat te leren hoe je ideeën concreet gestalte geeft, van grove schetsen en “lo-fi” wireframes, tot kleurrijke “hi-fi” prototypes en deliverables voor de developers.

En dat begint met… psychologie !

 • Design & Gestalt Principles
 • Nielsen’s Usability Heuristics
 • Wetten, regels, standaarden
 • Conventies, Pattern Libraries
 • UX/UI Style Guides/Guidelines
 • Omgaan met nieuwe ideeën
 • Apparaten en (vele) formaten
 • Responsive/Adaptive Design
 • Populaire layout-grids/stijlen
 • One-Pager, Cards, Masonry
 • Pas op voor Banner Blindness
 • Frameworks en templates
 • Kleuren, thema’s, contrast
 • Tone-of-voice, en micro-copy
 • Tips voor tekst en typografie
 • Video en (micro)animatie
 • Advertentie (richtlijnen)
 • Formulieren (aanwijzingen)

Omschrijving

Deze 6-daagse training biedt een stevige basis om jezelf als UX Designer te mogen bestempelen en projecten zoals websites en apps op gestructureerde en professionele manier aan te pakken.

De term “UX Design” wordt vaak verkeerd begrepen. Het omvat veel méér dan alleen visuele vormgeving. De materie reikt van briefing tot prototype, en haakt in op disciplines zoals zoals interface- en interaction-design. Het gaat ook over nieuwe manieren en denkwijzen om als zelfstandige UX-designer of als UX-medewerker binnen een team tot betere ideeën en ontwerpen te komen.

Alle onderwerpen worden aan de hand van diverse voorbeelden, achtergronden theorie verhelderd en geoefend, zodat je het hele proces van een UX-project leert te overzien, te begeleiden en uit te werken. Het is de bijzondere aanpak van uitleg en samenhang wat deze training waardevol maakt, naast alle online beschikbare bronnen (waar ook veel naar verwezen wordt).

Je pikt gaandeweg ook alle juiste termen voor allerlei taken en technieken op: van “crazy-eights” tot “tree-testing” en van “personas” tot “wireframes”. En hoewel het vakgebied bol staat van Engelse termen, wordt alles gewoon en duidelijk in het Nederlands behandeld. Er worden gaandeweg veel gebruikte online tools besproken en bekeken. Je zult bij diverse onderdelen uiteraard ook met concrete voorbeelden en oefeningen aan de slag gaan.

De training besteedt dus veel aandacht aan het bepalen van de doelstellingen, het onderzoeken van de verwachtingen en gedragingen van gebruikers, het samenwerken met andere professionals, het maken van ontwerpen en het testen van resultaten. Die stappen vormen de basis voor ieder UX-project. En dit proces moet voortdurend herhaald worden, want een website of een app is nooit af en kan altijd worden verbeterd…

Welkom in de wereld van UX Design !

Deze training gaat bewust weinig in op de tientallen zo niet honderden UX-tools van diverse ontwikkelaars (zowel commercieel als open source).

Er is namelijk geen echte ‘standaard’ UX-software; bij veel bedrijven worden sterk wisselende tools gebruikt. Bovendien zijn er voor de meeste van die tools vaak prima (video) tutorials online beschikbaar.

De training legt zich juist toe op de achterliggende gedachten, de samenhang tussen alle onderwerpen en het interactief daarmee bezig zijn.

Doelgroep

Iedereen die aan de ontwikkeling, vormgeving en/of marketing van nieuwe media werkt, heeft baat bij deze training. Zowel de ontwerper die van oudsher in het grafische vak is opgegroeid, als de moderne marketeer die meer betrokken wil worden bij de creatie van digital media zoals websites en apps.

Doel

Na deze cursus ben je in staat om UX Design-projecten zoals het bedenken, ontwerpen en aanpassen van websites en apps (in je eentje of in een team) goed te begeleiden en uit te voeren.

Benodigde voorkennis

Voor deze cursus is géén specifieke voorkennis nodig. Uiteraard is het wel vereist dat je vertrouwd bent met het zelf gebruiken van websites en apps.

Lesmateriaal

De training biedt in 6 dagen een uitstekende basis, maar uiteraard is er veel ruimte voor verbreding èn verdieping. Daarom dat er tijdens de training veel wordt verwezen naar talloze vrij toegankelijke bronnen (publicaties online) en ontvang je ook een selectie gratis beschikbare PDFs en ebooks van derden.

Je krijgt ook een rijk geïllustreerde PDF van bijna 600 slides, die speciaal voor deze training is samengesteld. Daarin staan alle onderwerpen, termen, trefwoorden, kerngedachten, getoonde voorbeelden en ook veel verwijzingen naar waardevolle online bronnen.

Tot slot is er een viertal interessante boeken bij de training inbegrepen, die al vele decennia waardevol zijn voor UX en Design in het algemeen en User Research in het bijzonder. Twee zijn echte naslagwerken; twee zijn relevant vanwege het mogen gebruiken van de bijgeleverde hulpmiddelen.

UX Design boeken

Er staat voor iedere cursist een iMac ter beschikking, maar men kan ook een eigen laptop en/of tablet meenemen.

Certificering

Na de cursus krijgt je een certificaat van deelname. De cursus wordt gegeven door een door de Nielsen Norman Group gecertificeerde UX-expert en tevens Adobe Certified Expert & Instructor.

Data & prijs »

Interesse in de UX Design cursus?

Schrijf je dan meteen in!

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring zo optimaal mogelijk te maken.